ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

KŇAZSKÝ SEMINÁR SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO ° BADÍN ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1991 ° W ° V. MANÍK