ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

BYTOVÝ DOM 111 ° BANSKÁ BYSTRICA ° BELVEDER ° NAD PLÁŽOU 59 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1997-1998