ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NOVÉ KALIŠTE 25 ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° PROJEKT STAVBY ° 2007-2008