ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

PREVÁDZKOVÝ OBJEKT IBV – IZOLAČNÉ SYSTÉMY S.R.O. ° BANSKÁ BYSTRICA ° KREMNIČKA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007-2010