ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA DETOX S.R.O. ° BANSKÁ BYSTRICA ° CESTA K SMREČINE 5 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008