ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

KÚPEĽNÝ A UBYTOVACÍ AREÁL ° KOVÁČOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° PROJEKT STAVBY ° 2008-2009