ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM ° ZVOLEN ° RÁKOŠ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008-2010