ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

KULTÚRNE CENTRUM ° NOVÁ BAŇA ° NÁMESTIE SLOBODY 2 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012