ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

BYTOVÝ DOM ° PRESTAVBA DO PASÍVNEHO ŠTANDARDU ° PONIKY ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2012