ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA ° PRÍSTAVBA KNIŽNIČNÝCH SKLADOV ° BANSKÁ BYSTRICA ° STRIEBORNÉ NÁMESTIE ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2012