ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

VZDELÁVACIE CENTRUM ° PLIEŠOVCE ° ZAJEŽOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010-2013Vzdelávacie centrum Zaježová, Polomy vzniklo postupnou prestavbou pôvodnej gazdovskej usadlosti uprostred pohoria Javorie. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica spolu s občianskym združením Pospolitosť pre harmonický život vytvorili priestor pre kvalitné podujatia zamerané na holistickú výchovu a vzdelávanie, ako aj pre relaxačné a oddychové pobyty. V objekte vzdelávacieho centra sú ubytovacie priestory, seminárna miestnosť, jedáleň s kuchyňou a študovňa. Pri rekonštrukcii boli z veľkej miery použité prírodné stavebné materiály ako drevo, slamené balíky, hlina a izolácie z recyklovaných papierových vločiek či drevovláknitých dosiek. Projekčne sa riešila druhá a tretia etapa stavebných úprav, najmä vytvorenie nových podkrovných priestorov pre ubytovanie, ktorých realizácia bola ukončená na jar 2013.

Pre interiér sú charakteristické výtvarne spracované hlinené omietky, ktoré sú v priestore čajovne aplikované na slamených balíkoch. Kontaktný zateplovací systém obvodových stien hlavnej budovy je z mäkkej drevovláknitej dosky Hofatex. V ubytovacích priestoroch v podkroví bola použitá na zateplenie fúkaná celulóza, osvedčili sa priečky z ekopanelov z lisovanej slamy. Na streche hlavnej budovy je nainštalovaná fotovoltaická elektráreň s výkonom 8,4 kW. Odpadovú vodu čistí biologická čistiareň, odpad sa tu minimalizuje a vzniknutý poctivo separuje. Centrum je vykurované splyňovacím kotlom na drevo.