ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

HOTEL NÁRODNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NÁRODNÁ 11 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° PROJEKT INTERIÉRU ° 2007