ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

POLYFUNKČNÝ DOM ° KRUPINA ° 29. AUGUSTA ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2010